راهنمای استفاده از افزونه فارسی ساز وردپرس

ر

پس از نصب و فعال سازی افزونه، جهت دسترسی به تنظیمات افزونه از منوی مدیریت وردپرس بخش Settings و سپس Persian را انتخاب نمود.
WP-Persian Settings
صفحه تنظیمات افزونه شامل دو بخش است :

      1- بخش Frontpage :شامل کلیه تنظیمات بخش مربوط به نمای کاربر
      2- بخش Adminpanel :شامل کلیه تنظیمات بخش پنل مدیریت وب سایت

نکته: منظور از نمای کاربری، بخشی از وب سایت بوده که بازدیدگنندگان با آن قسمت در ارتباط هستند.

تنظیمات Frontpage شامل بخش های زیر می باشد:

Language : نمایش لیستی از ترجمه های نصب شده. پس از انتخاب ترجمه مورد نظر، زبان قالب سایت به ترجمه انتخاب شده تغییر کرده و در صورت نیاز تنظیمات چپ به راست و یا راست به چپ اعمال می گردد.
Date & Time : تبدیل تاریخ های بخش کاربری، از میلادی به هجری شمسی در این بخش صورت می گیرد.
Numbers : کلیه تغییرات بر روی اعداد (شامل تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی در متون فارسی، جداکننده هزارگان، نقطه اعشار) در این قسمت صورت می پذیرد.
Letters : تبدیل اعداد و حروف عربی به معادل فارسی آن در این بخش صورت می پذیرد.
Permalink : آدرس پست هایی که حاوی تاریخ میلادی هستند به معادل هجری شمسی تغییر می یابند. در این حالت یک پست هم از طریق آدرس میلادی و هم از طریق آدرس هجری شمسی قابل دسترسی خواهد بود. تغییرات permalink صرفا مربوط به نمای کاربری بوده و هیچ تاثیری در بخش مدیریت سایت نخواهد داشت.

تنظیمات Adminpanel شامل بخش های زیر می باشد:

Language : نمایش لیستی از ترجمه های نصب شده. پس از انتخاب ترجمه مورد نظر، زبان بخش مدیریت سایت به ترجمه انتخاب شده تغییر کرده و در صورت نیاز تنظیمات چپ به راست و یا راست به چپ اعمال می گردد.
نکته: تنظیمات زبان در بخش Adminpanel و Frontpage کاملا از یکدیگر مستقل بوده و امکان انتخاب زبان های مجزا برای هر بخش وجود دارد.
Context : تشخیص جهت نوشتار (راست به چپ یا چپ به راست) در کلیه متن های ورودی بخش مدیریت.
Date & Time : تبدیل تاریخ های بخش مدیریت، از میلادی به هجری شمسی در این بخش صورت می گیرد.
Numbers : کلیه تغییرات بر روی اعداد (شامل تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی در متون فارسی، جداکننده هزارگان، نقطه اعشار) در این قسمت صورت می پذیرد.
نکته: در تنظیمات Adminpanel و در بخش Numbers مواردی که با عنوان … Change & Save مشخص شده اند، عمل تبدیل و ذخیره سازی در دیتابیس را بر عهده دارند.

افزایش کارایی: پیشنهاد می گردد جهت افزایش کارایی وب سایت کلیه عملیات تبدیل اعداد به فارسی و تبدیل حروف عربی به فارسی صرفا در بخش مدیریت سایت صورت پذیرند. با این روش بعد از اصلاحات لازم در بخش ذخیره سازی، نیازی به پردازش اضافی در بخش نمایشی سایت نخواهد بود.

Letters : تبدیل اعداد و حروف عربی به معادل فارسی آن در این بخش صورت می پذیرد.
Editor : در این بخش ویرایشگر وردپرس (TinyMCE) برای زبان های راست به چپ بهینه خواهد شد. هرچند اعمال تغییرات در ویرایشگر از وظایف قالب وب سایت می باشد ولیکن افزونه wp-persian تلاش کرده با ارائه تنظیماتی ساده ضعف و نواقص قالب های موجود را برطرف نماید.

نکته: پیشنهاد می گردد طراح قالب برای ویرایشگر وردپرس style مشابه بخش کاربری طراحی نماید. در این شرایط بهتر است این گزینه را غیر فعال نمایید.

ابزارک ها

این افزونه به همراه دو ابزارک (widget) ارائه می گردد:

  • ابزارک Jalali Calendar که جهت نمایش بایگانی مطالب ارسالی و به صورت تقویمی و معادل ابزارک Calendar می باشد.
  • ابزارک Jalali Archive که جهت نمایش بایگانی مطالب ارسالی به صورت ماهیانه بوده و معادل ابزارک Archive می باشد.

جهت دسترسی به ابزارک ها از منوی Appearance بخش Widgets را انتخاب نمایید.
WP-Persian Widgets

نکته افزایش کارایی: شما می توانید هر تعداد از ابزارکهای در نظر گرفته شده برای بایگانی را در یک صفحه ا ستفاده نمایید، افزونه WP-Persian به دلیل استفاده از استانداردهای طراحی وردپرس در ابزارک ها، برای تولید ابزارکهای تکراری درخواست مظاعفی را سمت دیتابیس نمی فرستد. بدیهی است تعداد درخواست های کمتر کارایی سیستم را بهبود می بخشد.

ارسال دیدگاه

نوشته‌های تازه

بایگانی

دسته‌ها